2022-11-11 herdenking Wapenstilstand – optocht naar het kerkhof


Event Details


Op 11 november herdenken we de Wapenstilstand en de slachtoffers uit onze gemeente van die oorlog. Onze harmonie begeleidt de stoet naar het kerkhof waar de herdenking zal gehouden worden. Vetrekken doen we aan ons lokaal, het Gildenhuis.